Reklama
Zmiany w ubezpieczeniach dzieci rolników objętych KRUS-em.
Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników podpisał umowę, na mocy której dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS-ie, zyskają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Facebook