Kielce: bezpłatne badanie mammograficzne

Kielce: bezpłatne badanie mammograficzne

Rak piersi jest najczęstszą przyczyną śmierci wśród kobiet. Prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór dotyczy każdej z nas. Sprawdźcie, czy jesteście zdrowe! Badajcie się!

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Składa się on z dwóch etapów.

I ETAP

Polega na wykonywaniu bezpłatnych niewymagających skierowań badań mammograficznych, tzw. skriningowych (przesiewowych). Badanie to wykonywane jest u kobiet w wieku 50-69 lat, które nie chorowały na raka piersi, bez objawów klinicznych w celu wykrycia małych, niewyczuwalnych zmian, powinno być ono powtarzane co 24 miesiące.

Do badania pacjentka winna posiadać dowód osobisty z nr PESEL. Jeżeli wynik badania mammograficznego jest negatywny - brak zmian patologicznych - pacjentka powinna zgłosić się na następne badanie za 24 miesiące. W przypadku stwierdzenia zmian, lekarz radiolog kieruje pacjentkę do tzw. etapu diagnostyki pogłębionej (II etap).

II ETAP

W ramach II etapu czyli etapu diagnostyki pogłębionej, wykonuje się, w zależności od potrzeb, kontrolną mammografię, badanie USG lub biopsję - badanie histopatologiczne. Procedury medyczne zastosowane w czasie II etapu mają na celu wyjaśnienie charakteru zmiany wykrytej w I etapie. Są one wykonywane bezpłatnie. Najczęściej zmiany wykrywane w II etapie są zmianami niezłośliwymi i wtedy pacjentka „powraca” do normalnego trybu diagnostycznego, czyli powinna zgłosić się na badania mammograficzne w ramach I etapu po 24 miesiącach. Jeżeli zmiana ma charakter złośliwy to lekarz w pracowni II etapu ustala wspólnie z pacjentką dalsze postępowanie lecznicze.

Wiecej informacji pod numerem tel. 607 77 88 88

Zapraszamy! 

Źródło: https://www.onkol.kielce.pl/

Podziel się
Pozostałe wiadomości
wróć do listy
Facebook