Reklama
Rzeszów: Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45 roku życia

Rezszów program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45 roku życia

Panie i Panowie, w Rezszowie realizowany jest "Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45 roku życia". Jest to świetna okazja, by zadbać o swoje zdrowie.

Czas trwania programu: 15.03.2019 r. - 30.11.2019 r. (lub do wyczerpania limitu badań)

Udział w programie mogą wziąć osoby:

  •  w wieku od 45 roku życia, chorujące na cukrzycę typu 2
  • posiadające obywatelstwo polskie
  • na stałe lub czasowo zameldowane na terenie miasta Rzeszowa
  • w szczególności pacjenci chorzy na cukrzycę, którzy nigdy nie przechodzili badania dna oka pod kątem zmian cukrzycowych, bądź od ostatniego takiego badania upłynął ponad rok.

Badaniami mogą być objęte również osoby, u których rozpoznano już objawy retinopatii cukrzycowej i zalecono dalszą obserwację bez leczenia. Programem nie mogą być objęte osoby leczone z powodu powikłań ocznych cukrzycy oraz te, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystały z tego typu Programu.


W ramach programu zapraszamy na bezpłatne badanie:
- w etapie wstępnym: badanie okulistyczne (zebranie wywiadu, badanie ostrości wzroku, badanie przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie dna oka po rozszerzeniu źrenic, edukacja prozdrowotna), fotografia dna oka,
- w etapie pogłębionym: badanie optycznej koherentnej tomografii dna oka (OCT), badanie ultrasonograficzne oka, badanie angiografii fluoresceinowej.

Realizacja:
Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie, ul. Rycerska 4
Oddział Okulistyki (I piętro)
godziny, w których wykonywane jest badanie:

piątek: 12.00 – 16.00

Rejestracja telefoniczna: 17 86 - 110 - 31 do 37 wew. 324
lub osobista – Sekretariat Oddziału Okulistyki – I piętro w dniach:
poniedziałek - piątek w godz.: 7.30 – 14.00

Zapraszamy!

Źródło: www.spzoz1.rzeszow.pl

Podziel się
Pozostałe wiadomości
wróć do listy
Facebook