Rzeszów: kompleksowa rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych - program profilaktyczny

rzeszów kompleksowa rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych program profilaktyczny

W Rzeszowie realizowany jest "Program polityki zdrowotnej dotyczący kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin – w zakresie zdrowia dziecka i rodziny – w odniesieniu do świadczeń niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia"

Czas trwania programu: 08.04.2019 r. - 20.12.2019 r. lub do wyczerpania limitu świadczeń

 1. Uczestnicy:
  I Część – dzieci posiadające obywatelstwo polskie oraz zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Rzeszowa urodzone przed 36 tygodniem ciąży (badanie między 6 - 10 tyg. życia) oraz dzieci urodzone o czasie (pierwsza wizyta 2 – 12 miesięcy, a także dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia, kolejne wizyty ustalane są do uzyskania etapu chodzenia maksymalnie do 24 miesiąca życia).
  II Część – dzieci z autyzmem bądź schorzeniem z jego spektrum w wieku do 18 roku życia lub starsze do 26 roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki, posiadające obywatelstwo polskie oraz zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Rzeszowa.


  Realizacja:
  Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci przy ul. Hoffmanowej 8a; Poradnia Autyzmu Dzieci oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21.


  Program składa się z części I i II:

  I część stanowi "Program profilaktyki i rehabilitacji zaburzeń rozwojowych u dzieci" realizowany w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci przy ul. Hoffmanowej 8a.
  Głównym celem programu jest między innymi:
  - wychwytywanie wczesnych zaburzeń rozwojowych, prowadzących do opóźnienia i/lub niepełnosprawności,
  - edukacja rodziców dotycząca przebiegu prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka w pierwszym roku życia,
  - nauka prawidłowej pielęgnacji i naturalnej stymulacji fizjologicznego rozwoju w warunkach rodziny,
  - rehabilitacja dziecka z zaburzonym rozwojem.

   
  Zapraszamy do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
  przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie
  Rejestracja telefoniczna 17 86 32 564
  od poniedzialku do piątku w godz. 8.00-14.00

  II część stanowi Program pn.: "Wczesna interwencja terapeutyczna i pomoc dziecku zagrożonemu autyzmem oraz jego rodzinie" realizowany w: Poradni Autyzmu Dzieci oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21 w Rzeszowie.
  Głównym celem programu jest między innymi:
  - indywidualna psychoedukacja (skierowana do rodziców/opiekunów prawnych),
  - organizowanie konsultacji terapeutycznych i psychologicznych dla rodziców dzieci autystycznych niebiorących udziału w terapii,
  - prowadzenie grup wsparcia dla rodzin dzieci autystycznych,
  - spotkania w placówkach edukacyjnych w których przebywają dzieci autystyczne,
  - terapie pedagogiczne,
  - zajęcia z logopedii.

   
  Zapraszamy do Podkarpackiego Centrum Diagnozy i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu oraz Psychiatrii
  Dzieci i Młodzieży
  w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie przy
  ul. Hetmańskiej 21.
  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
  17 853 52 82 wew. 358
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00
Zachęcamy do skorzystania! 
 
Źródło: www.spzoz1.rzeszow.pl/
Podziel się
Pozostałe wiadomości
wróć do listy
Facebook