Reklama
Reklama
Szkolenie z prowadzenia badań naukowych na dok. medycznej i składania wniosków do Komisji Bioetycznej

Szkolenie "PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH NA ZGROMADZONEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I SKŁADANIE WNIOSKÓW DO KOMISJI BIOETYCZNEJ"

Warszawa, 23 stycznia 2018 r.

 

Cel szkolenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu prawnych i etycznych aspektów prowadzenia badań naukowych na zgromadzonej dokumentacji medycznej oraz zaznajomienie i przygotowanie kursantów do realizacji procesu badawczego, w tym składania wniosków do komisji bioetycznej

 

Efekty kształcenia:

    •       Kursant na podstawowe pojęcia: metodologia badań naukowych w medycynie, badanie kliniczne, eksperyment medyczny, Komisji Bioetycznej,

    •       Zna główne akty prawne z zakresu prowadzenia badań naukowych na dokumentacji medycznej

    •       Zna etyczne i prawne aspekty prowadzenia badań naukowych

    •       Potrafi charakteryzować etapy postępowania badawczego i zasady dobrej praktyki badawczej

    •       Potrafi wypełniać dokumentację niezbędną do złożenia wniosku do komisji bioetycznej

    •       Jest świadomy własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się.

 

Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2018/pieapbn/index.php   

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2018/pieapbn/formularz_pr10.php

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;
www.cpi.com.pl
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl

 

Podziel się
powrót
Reklama
EPIBAZA
Facebook