Reklama
Reklama
Bezpieczny i nowoczesny blok operacyjny

Zapraszamy do debaty z Ekspertami podczas wydarzenia:

Bezpieczny i nowoczesny blok operacyjny

26 października 2018 r., Warszawa

Wstęp wolny. Wymagana rejestracja: http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-blok


Ciągły rozwój medycyny ma bezpośredni wpływ na komputeryzację działalności placówek medycznych. Wdrażanie systemów sterowania blokiem operacyjnym, wprowadzanie nowoczesnego wyposażenia oraz hybrydowej sali operacyjnej to tylko niektóre ze skutków zmian zachodzących w tej dziedzinie.

Wykłady poprowadzą m.in.:

- mgr inż. Agnieszka Sopel, Katedra i Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Instytut Inżynierii Klinicznej
"Wyposażenie i sprzęt medyczny na blok operacyjny - jak usprawnić proces zakupowy?"
(Podczas prelekcji przedstawione zostaną podstawowe założenia z zakresu inżynierii klinicznej usprawniające proces zakupowy wyposażenia i sprzętu medycznego dedykowanego blokom operacyjnym. Zostaną poruszone zagadnienia związane z dostosowaniem zakładów ochrony zdrowia do aktualnych wymogów zawartych w obowiązujących regulacjach prawnych, w tym rozporządzeń Ministra Zdrowia. Zaprezentowane zostaną rozwiązania , które oszczędzają czas i które to zostały wdrożone w praktyce.)

- Ryszard Kowski - Prezes Łódzkiego Ośrodka Szkoleniowo Konsultacyjnego ŁOŚ Sp. z o.o.
"Bezpieczeństwo radiologiczne na bloku operacyjnym w powiązaniu z nadzorem nad aparaturą i zarządzaniem blokiem operacyjnym."

- Dr hab. med. Tomasz Jakimowicz - Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

-dr n. med. Patryk Tarka - Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Tematyka konferencji:
Budować czy modernizować blok operacyjny?
Źródła finansowania na rozbudowę oraz zakup wyposażenia i sprzętu
Nowoczesne wyposażenie sali operacyjnej – prezentacja narzędzi i technologii
Aplikacje nadzorujące aparaturę medyczną
Zintegrowany Blok Operacyjny – systemy wykorzystywane na bloku operacyjnym
Sala hybrydowa
Bezpieczeństwo bloku operacyjnego
Dezynfekcja i sterylizacja
Zarządzanie blokiem operacyjnym

Grupa docelowa:

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli placówek ochrony zdrowia:
dyrektorów administracyjnych i technicznych, osoby odpowiedzialne za finansowanie sprzętu i nowych technologii
osoby odpowiedzialne za planowanie zakupów i doradztwo technologiczne i sprzętowe z działów zamówień
kierowników bloków operacyjnych, osoby decydujące o sposobie funkcjonowania bloku operacyjnego
chirurgów, anestezjologów, personel bloków operacyjnych

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami. 

Kontakt z organizatorem:
Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

Podziel się
powrót
Reklama
EPIBAZA
Facebook