Reklama
Warszawa: bezpłatne zajęcia uspołeczniające z relaksacją dla dzieci

Rodzice z Warszawy, w Waszym mieście odbywają się bezpłatne zajęcia uspołeczniające z relaksacją dla dzieci. Pomogą one w nabyciu bardzo ważnych kompetencji społecznych, a także pozwolą zbuydować dziecku pozytywny obraz siebie.

Głównym celem zajęć jest nabywanie umiejętności społecznych poprzez poznawanie innych osób, rozwijanie umiejętności autoprezentacji oraz ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach. Możliwość przebywania w bezpiecznych warunkach w niezagrażającej i akceptującej grupie rówieśniczej sprzyja integracji i kształtowaniu naturalnych relacji interpersonalnych. Zajęcia rozwijają świadomość mocnych i słabszych stron oraz świadomość różnic i podobieństw między osobami .

Cele terapeutyczne sprzyjają budowaniu pozytywnego obrazu siebie oraz tworzeniu możliwości odreagowywania napięć powstających na skutek niepowodzeń społecznych u tak małych dzieci.

Cele edukacyjne pozwolą  zdobyć  wiedzę  niezbędną w  kontaktach społecznych, sprzyjają ustaleniu reguł grupowych (kontrakt), rozpoznawaniu emocji u siebie i innych. Rozwijają umiejętności udzielania informacji zwrotnych. Dzieci uczą się zachowań asertywnych, które ułatwiają porozumiewanie się.

Cele rozwojowe służą nabywaniu umiejętności społecznych przydatnych w radzeniu sobie z  problemami, poznaniu własnej podatności na wpływy innych osób.

Dzieci podczas zajęć nabywają umiejętności kształtujące koncentrację, uczą się nazywać swoje emocje, rozwijają twórcze myślenie. 

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat startuje już w czerwcu.

ZAPISY: treningmamyczas@gmail.com z dopiskiem BYĆ SOBĄ

Spotkania: 24, 25, 26,27,28 czerwca godz.16.00 – 18.00

Zachęcamy do skorzystania!

 

 

 

Źródło: mamyczas.wordpress.com/chce-byc-soba-zaakceptuj-mnie/

Podziel się
Pozostałe wiadomości
wróć do listy
Facebook