powiat płocki: Punkt Profilaktyczno - Konsultacyjny dla podejmujących działania ryzykowne dzieci, młodzieży i dorosłych

Twoje dziecko lub osoby w Twoim otoczeniu podejmują zachowania ryzykowne? Nie czekaj, aż będzie za późno! Skorzystaj z pomocy!

Oferta jest nieodpłatna i skierowana przede wszystkim:

  • do dzieci, młodzieży i tzw. młodych dorosłych podejmujących zachowania ryzykowne w związku z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy.
  • do dzieci i młodzieży zaliczanej do szeroko rozumianej kategorii "zagrożonych niedostosowaniem społecznym i demoralizacją", które weszły w konflikt z prawem oraz definiowanej jako "stwarzające trudności wychowawcze" i przejawiającej "zaburzenia w zachowaniu i emocjach".
  • do otoczenia „powyższych”, ich rodzin, opiekunów prawnych, osób bliskich i innych współuczestniczących w procesie wychowania oraz wsparcia (tzw. osoby znaczące, kuratorzy, nauczyciele etc).

            W ramach utworzonego Punktu Profilaktyczno - Konsultacyjnego, w zależności od potrzeb prowadzone będą zamiennie oddziaływania indywidualne i grupowe z zakresu: poradnictwa, konsultacji, diagnostyki, wsparcia, doradztwa, wczesnej interwencji profilaktycznej i tym podobnych (np. z elementami socjoterapii, treningów zastępowania agresji, wychowania resocjalizującego, pedagogizacji rodziców i innych w zależności od potrzeb). Punktem centralnym staną się procedury o zweryfikowanej skuteczności i użyteczności (evidence-based, dobór specjalistów) oraz programy rekomendowane, takie jak FreD goes net dla młodzieży (12-19 lat) eksperymentującej z alkoholem i używkami, bądź jaka weszła w konflikt z prawem w związku z posiadaniem substancji zabronionej lub byciu pod jej wpływem w chwili popełnienia czynu zabronionego (rekomendacje ORE, KBPN, IpiN).

Począwszy od września, oferta nie będzie jedynie stacjonarna, zostanie rozszerzona również o pracę w terenie. Punkt będzie świadczył usługi wsparcia interwencyjnego dla szkół, placówek opiekuńczych i innych z terenu powiatu po tzw. nagłych zdarzeniach oraz współpracę z wymiarem sprawiedliwości (sądy rodzinne, kuratela ds. nieletnich etc.)

Funkcjonowaniu Punktu będą towarzyszyły także działania okołoprojektowe, podnoszące jego skuteczność takie jak:

- prelekcje szkoleniowe - otwierająca i zamykająca projekt,

- zwoływanie interdyscyplinarnych zespołów roboczych ds. programu FreD goes net (GIF).

Dane kontaktowe, terminy i godziny przyjęć będą podane do publicznej wiadomości oraz na bieżąco aktualizowane na stronach internetowych:

                        www.profilaktykaryzyka.pl

                        www.powiat-plock.pl, zakładka Promocja zdrowia

Spotkania indywidualne odbywać się będą w Starostwie Powiatowym w Płocku, ul. Bielska 59,     09-410 Płock według następującego harmonogramu:

- 17 lipca /środa/, godzina 10.00 – 14.00, sala 602

- 24 lipca /środa/, godzina 10.00 – 14.00, sala 602

- 31 lipca /środa/, godzina 10.00 – 14.00, sala 602

- 6 sierpnia /wtorek/, godzina 10.00 – 13.00, sala 315

- 13 sierpnia /wtorek/, godzina 10.00 – 13.00, sala 315

- 20 sierpnia /wtorek/, godzina 10.00 – 13.00, sala 315

- 27 sierpnia /wtorek/, godzina 10.00 – 13.00, sala 315

Terminy kolejnych spotkań zostaną podane na ww. stronach internetowych.

Osoby kierowane prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie terminu i godziny konsultacji pod numerem telefonu 0 690 666 024 tylko i wyłącznie w trakcie dyżuru w niżej wymienionych dniach i godzinach.

Źródło: http://powiat-plock.pl

Podziel się
Pozostałe wiadomości
wróć do listy
Facebook