woj. lubuskie: program profilaktyki chorób odtytoniowych

Mieszkańcy województwa lubuskiego, palicie papierosy? Weźcie udział w programie profilaktyki chorób odtytoniowych, by zadbać o swoje zdrowie. Skala oraz niekorzystne wzory palenia tytoniu w Polsce doprowadziły do epidemii chorób odtytoniowych, a co za tym idzie - pogorszenia się stanu zdrowia naszegon społeczeństwa. Umieralność na nowotwory płuca, chorobę występującą prawie wyłącznie u palaczy tytoniu, jest w Polsce na jednym z najwyższych poziomów na świecie. Mając to na uwadzę warto zadbać o swoje zdrowie i skorzystać z badań profilaktycznych. 

W ramach programu wykonywana jest:

  • porada antynikotynowa w odniesieniu do osób palących papierosy, niekwalifikujących się do działań w zakresie profilaktyki POCHP
  • porada antynikotynowa w odniesieniu do osób palących papierosy zakwalifikowanych do działań w zakresie profilaktyki POCHP - dodatkowo wykonywane jest badanie spirometryczne (polega na oddychaniu do aparatu mierzącego pojemność płuc i szybkość wydechu).

W przypadku wykrycia nieprawidłowych zmian u pacjenta, kierowany jest on na dalszą diagnostykę.

Program skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia palących papierosy, w tym w zakresie diagnostyki POCHP w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wczesnej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc).

W jaki sposób skorzystać z badań?

Bezpłatne w ramach programu można wykonać w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację programu. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne. Z badań mogą korzystać wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ, które mieszczą się w grupie wiekowej i nie wykonywały badań spirometrycznych w ciągu ostatnich trzech lat. Jeśli osoba nie mieści się w grupie wiekowej również może skorzystać z bezpłatnego badania spirometrycznego w ramach ubezpieczenia w NFZ. W tym celu powinna zgłosić się do lekarza specjalisty, który na badanie wyda skierowanie.

Źródło: NFZ

Podziel się
Pozostałe wiadomości
wróć do listy
Facebook