Reklama
Lublin: odbierz kartę EKUZ w każdą środę

lublin karta ekuz

Mieszkańcy Lublina, zbliżają się wakacje, więc jest to świetny moment, żeby wyrobić kartę EKUZ. Możecie zrobić to w każdą środę do godziny 18-stej. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE.

W związku ze zwiększającym się zainteresowaniem osób ubezpieczonych możliwością uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podął decyzję o wydłużeniu okresu ważności do 3 lat dla grupy wnioskodawców dla której wydawanych jest najwięcej kart w roku. Zmiana dotyczy tych osób, które najczęściej zgłaszają się po odbiór dokumentu potwierdzającego nasze ubezpieczenie zdrowotne w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Od 1 czerwca 2019 r., osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz - osoby prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą otrzymają kartę ważną trzy lata.

W przypadku osób pobierających rentę, karta będzie ważna 18 miesięcy, dla osób pobierające emeryturę - 5 lat. Dla studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię -18 miesięcy, a dla małoletnich członków rodzin - 5 lat. Dla osób do 18. roku życia lub dla pełnoletnich członków rodzin po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt kontynuacji kształcenia - 18 miesięcy. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy - 2 miesiące.

Wniosek o wydanie EKUZ  oprócz złożenia osobistego może być, przesłany do Lubelskiego OW NFZ:

 • drogą pocztową na adres:
 • Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, Wydział Spraw Świadczeniobiorców,
  ul. Koryznowej 2d, 20-137 Lublin,
 • Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Białej Podlaskiej,
  ul. Warszawska 12c,  21-500 Biała Podlaska,
 • Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Chełmie,
  ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm,
 • Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Zamościu,
  ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość.
 • faksem, na numer 81 53 10 528
 • pocztą elektroniczną (w przypadku, kiedy wniosek nie zawiera podpisu wnioskodawcy,  wnioskodawca musi osobiście  odebrać kartę EKUZ ): info@nfz-lublin.pl wf03@nfz.gov.pl
 • za pomocą platformy ePUAP: adres skrytki: /e2534foiol/SkrytkaESP

Uwaga: w Lublinie Kartę EKUZ odbierzesz w każdą środę do godziny 18.00.

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ wydłużył godziny wydawania Karty EKUZ  od czerwca do sierpnia w każdą środę do godz. 18.00.

Zachęcamy do skorzystania!

Źródło: NFZ

Podziel się
Pozostałe wiadomości
wróć do listy
Facebook